Bureau Duijnstee: een onafhankelijk Fiscaal Financieel Adviesbureau

Expirate lijfrente polissen en polisbeheer

Bij de expiratie van polissen dus het moment dat de polis de einddatum bereikt zijn er afhankelijk van het fiscale kader b.v. lijfrentes, gouden handdrukpolissen, pensioenen, verschillende mogelijkheden om het kapitaal uit te laten keren.

Pensioen

Voor een pensioenkapitaal dient in beginsel een levenslange uitkering bedongen te worden.
Indien er een partner is wordt bij overlijden 70% uitgekeerd aan de partner.
Het kapitaal kan niet in één keer worden opgenomen.

Gouden handdruk

Cruciaal bij een gouden handdruk polis is dat het kapitaal uiterlijk in het jaar dat de AOW leeftijd wordt bereikt dient te worden omgezet in een periodieke uitkering. De uitkering behoeft niet levenslang te zijn.
Enige waar u naar dient te kijken is of voldaan wordt aan het zogenaamde 1% sterfte criterium en dat haalt u (helaas) op die leeftijd al op 65 jarige leeftijd binnen 12 maanden.

Overigens bestaat de mogelijkheid om op dat moment de waarde van de polis over te boeken naar een eigen Stamrecht BV. Hetgeen juist met de huidige lage rente stand erg aantrekkelijk is. Zie daarvoor ook onze speciale website www.goudenhanddrukadviseurs.nl.

Lijfrente polis

Op het moment dat de expiratie van een lijfrentepolis in zicht komt zijn er een aantal mogelijkheden die benut kunnen worden, waarbij er dan ook een onderscheid gemaakt kan worden tussen de lijfrente die nog onder het oude regime valt en de lijfrente die tot het nieuwe regime gerekend kan worden.

Bij expiratie van de lijfrentes die tot het oude regime behoren zijn er meer mogelijkheden dan bij de expiratie van de lijfrente onder het nieuwe regime.

Expiratie van de lijfrente onder het oude regime

Bij de expiratie van de lijfrente onder het oude regime staan er vier mogelijkheden tot uw beschikking met betrekking tot het vrijgekomen kapitaal.
Een van de mogelijkheden is om het kapitaal uit te laten keren en daarover belasting te betalen. Een andere mogelijkheid is om als het geld niet direct nodig is de lijfrentepolis te verlengen.

Verder is er nog de optie van het schenken van het kapitaal aan een begunstigde.
De laatste mogelijkheid is om na de expiratie van de lijfrente een direct ingaande lijfrente te kopen.

Expiratie van de lijfrente onder het nieuwe regime

Voor de expiratie van de lijfrente onder het nieuwe regime liggen er twee mogelijkheden voor de hand. U kunt kiezen voor het kopen van een direct ingaande lijfrente of u kunt de lijfrentepolis verlengen.
De optie om te schenken aan een begunstigde is vervallen en bij het laten uitkeren van het kapitaal zullen er zoveel kosten aan verbonden zijn, dat dit geen reële optie te noemen is. (tenzij er sprake is van zeer kleine polis)

Aandachtspunten bij expiratie van de lijfrente

Hieronder zullen enkele aandachtspunten betreffende de expiratie van de lijfrente nader worden toegelicht, zodat u weet waar u rekening mee kunt houden bij het maken van een keuze.

  • In de eerste plaats is het van belang om de vraag te beantwoorden of het geld dat vrijkomt met de expiratie van de lijfrente, op dit moment een welkome aanvulling zal zijn of dat het geld op dit moment niet nodig is en u het naar de toekomst wilt verleggen. Simpelweg kan hierdoor de keuze worden gemaakt voor een direct ingaande lijfrente of voor het verlengen van de lijfrentepolis.
  • Er zijn meerdere aanbieders die de mogelijkheid bieden om een direct ingaande lijfrente te kopen, die elk verschillende voorwaarden hanteren.
  • Doordat er meerdere aanbieders zijn is het zeker verstandig om voordat de expiratie van de lijfrente plaatsvindt, alvast door ons te laten onderzoeken welke aanbieder de meest gunstige voorwaarden te bieden heeft.

Aangezien lijfrentes complexe producten zijn geven wij pas berekeningen af na een  informatief fiscaal financieel adviesgesprek.

Indien u geïnteresseerd bent in een informatief fiscaal financieel adviesgesprek (eerste halfuur gratis) inzake de expiratie van polissen of het beheer van uw huidige portefeuille kunt u dat aan ons kenbaar maken via het informatieformulier.
Ook hierbij geldt: wij zijn u graag van dienst.

OUDE POLISSEN

Met regelmaat duiken oude polissen op.

Soms is die al lang geleden afgesloten, misschien zelfs destijds door ouders, en inmiddels vrij van premie. Vaak betreft dat dan een maatschappij die is opgegaan in een andere of een maatschappij die van naam is veranderd.

Om aan alle vragen hieromtrent tegemoet te komen is een overzicht samengesteld van vele levens- en begrafenis maatschappijen, inclusief pensioeninstellingen. Sommige maatschappijen zijn diverse malen van naam en/of eigenaar veranderd.

In alle gevallen wordt de huidige beheerder genoemd van de oorspronkelijke maatschappij of pensioeninstelling.

U kunt vervolgens desgewenst met ons in contact treden om te overleggen wat voor een polis u hebt en welk fiscaal regime van toepassing is.