Holding met Lijfrente Verplichting

Op de balans van een Holding of Beheer BV zien we ook nog vaak een lijfrente voorziening.
Deze heeft dan meestal zijn oorsprong in de omzetting van een eenmanszaak of VOF in een BV waarbij gebruik is gemaakt van de lijfrente vrijstelling in de inkomstenbelasting.

Hier dient ook een overeenkomst voor te worden opgesteld. De lijfrente verplichting zoals die op de balans staat dient fiscaal correct te worden uitgevoerd en op termijn dienen de uitkeringen plaats te vinden aan de gerechtigden.

Het maakt dan voor de fiscale behandeling en uitvoering lijfrente overeenkomst een wezenlijk verschil wanneer een en ander is ingebracht in de BV.