Persbericht - FVP-bijdrageregeling: géén verlenging m.i.v. 1 januari 2011

Amstelveen – Per 1 januari 2011 eindigt de instroom in de FVP-bijdrageregeling. Dit is op 13 oktober 2009 besloten in de bestuursvergadering van Stichting FVP. Belangrijkste reden voor dit besluit is het verwachte negatieve effect op de toekomstige vermogensontwikkeling van Stichting FVP.

In december 2008 besloot het bestuur nog de FVP-bijdrageregeling met een jaar te verlengen tot 1 januari 2011. Er vindt nu geen nieuwe verlenging plaats, hiermee komt de FVP-bijdrageregeling definitief ten einde. Dit betekent concreet dat werknemers van 40 jaar of ouder die op of na 1 januari 2011 WW-gerechtigd worden, niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van de FVP-bijdrageregeling. Het bestuursbesluit is mede gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2010 van het Centraal Planbureau en het verwachte negatieve effect die de hierin gepresenteerde analyses en prognoses hebben op de toekomstige vermogensontwikkeling van Stichting FVP.

In verband met het feit dat thans onduidelijk is hoe het stichtingsvermogen zich zal ontwikkelen, heeft het bestuur reeds 7 juli 2009 besloten, als voorzorgsmaatregel tegen een eventueel vermogenstekort, de betalingen van de FVP-bijdrage van werknemers die in 2010 werkloos worden op te schorten tot uiterlijk 1 januari 2014 en mogelijk te korten. Werknemers die voor 1 januari 2010 werkloos zijn geworden, worden in principe niet door deze maatregel getroffen.

Actuele informatie
Stichting FVP zal de mede-uitvoerders Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de pensioenuitvoerders, De Nederlandsche Bank, de pensioenkoepels, de Stichting van de Arbeid, de sociale partners, de Vaste Commissie SZW, ministerie van SZW en alle overige direct belanghebbenden over het niet verlengen van de regeling informeren. Actuele ontwikkelingen worden gepubliceerd op de FVP-website

Over Stichting FVP
De middelen van Stichting FVP worden sinds 1989 gebruikt om de pensioenvoorzieningen voor werkloze werknemers vanaf veertig jaar voort te zetten. Hieraan zijn voor de begunstigden geen kosten verbonden. Het bestuur van Stichting FVP bestaat uit vertegenwoordigers van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties. Kantoor FVP van de Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit

< terug