Bancaire goudenhanddrukstamrechten

Het is de bedoeling dat met ingang van 2010 een goudenhanddrukstamrecht ook bij een bank kan worden bedongen. Met andere woorden, ‘banksparen’ wordt uitgebreid met de uitvoering van goudenhanddrukstamrechten.

Voorwaarden:

de stamrechtspaarrekening of het stamrechtbeleggingsrecht is geblokkeerd. Dat geldt ook voor de behaalde rendementen.
De termijnen van het bancaire goudenhanddrukstamrecht moeten met gelijke tussenpozen van ten hoogste één jaar worden uitgekeerd. Bij een verzekeraar geldt deze eis van ‘gelijkmatigheid’ wettelijk niet.
De omvang van de termijnen moet vergelijkbaar zijn met die van een verzekerd goudenhanddruk stamrecht. De eis dat de termijnen ‘vast’ moeten zijn – dat wil zeggen, qua hoogte gelijk (of hooguit geïndexeerd) – geldt niet voor verzekerde goudenhanddruk stamrechten en ook niet voor bancaire goudenhanddruk stamrechten.
De termijnen mogen, evenals bij verzekerde goudenhanddruk stamrechten, niet later ingaan dan in het jaar waarin de (gewezen) werknemer 65 jaar wordt.
Bij ministeriële regeling wordt vastgelegd wat de minimale duur is van de bancaire goudenhanddruk lijfrente. Voor verzekerde regelingen geldt hier het 1%-sterftekanscriterium. Omdat bancaire producten per definitie levensonafhankelijk zijn, zal de 1%-sterftekans mogelijk (gestaffeld?) worden benaderd.
Bij overlijden van de (gewezen) werknemer worden de uitkeringen gedaan aan de partner en/of kinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Als er bij een bancair goudenhanddruk stamrecht geen nabestaanden in voorgaande zin zijn, komen andere erfgenamen aan bod.

Onze verwachting is dat deze mogelijkheid vooral ten koste zal gaan van de verzekeringsoplossing. De stamrecht BV blijft zijn aantrekkelijkheid houden.

< terug