Ontslag en voortzetting pensioen

Werknemers die na 1 januari 2011 werkloos worden, kunnen geen beroep meer doen op de FVP-regeling. Werknemers die op of na 1 januari 2010 werkloos zijn geworden, moeten rekening houden met mogelijk meer dan een halvering van de bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP).
In oktober 2009 is al besloten dat de FVP-bijdrage zou eindigen, omdat toen duidelijk werd dat de Stichting onvoldoende vermogen heeft om de regeling voort te zetten. Onder andere door de toegenomen instroom in de WW in combinatie met een groter deel van de WW-gerechtigden dat een beroep doet op de FVP-regeling, was het vermogen van de FVP flink afgenomen.

Definitief besluit in 2013
Begin 2013 neemt het FVP-bestuur een definitieve beslissing over de hoogte van de bijdrage. Dat betekent dat voor deze WW-gerechtigden de FVP-bijdrage een voorwaardelijk karakter heeft. De reeds toegekende bijdragen kunnen dus nog worden verminderd.

Op dit moment zijn er 4 mogelijkheden voor het besteden van uw ontslagvergoeding: u kunt het geld cash opnemen en u bent daar dan direct belasting over verschuldigd, stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren en oprichten stamrecht BV.
Wij adviseren u een gedegen advies aan te vragen voordat u een keuze maakt hoe uw ontslagvergoeding onder te brengen. U kunt via onze website een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aanvragen.

< terug