Geen vrijstelling erfbelasting bij overlijden voor Stamrecht BV

Indien kinderen een aandelenpakket erven in een stamrecht BV of pensioen BV moet daar  erfbelasting over worden betaald. De vrijstelling voor erfbelasting,  de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteit, geldt alleen voor stamrecht BV’s die ondernemingsactiviteiten uitvoeren en niet voor BV’s die alleen beleggen.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit  betekent vrijstelling voor erfbelasting

Indien een kind een onderneming erft, kan onder bepaalde voorwaarden de waarde vrijgesteld zijn van erfbelasting. Bedrijven met een waarde tot  € 1 miljoen zijn voor 100 procent vrijgesteld, daarboven geldt een vrijstelling van 83 procent. De Hoge Raad besloot onlangs dat de stamrecht BV geen gebruik kan maken van deze vrijstelling omdat de stamrecht BV in veel gevallen geen ondernemersactiviteiten uitvoert. Dit onderwerp was onlangs insteek van een rechtszaak.

Hoge Raad ziet stamrecht BV niet als materiële onderneming

In deze rechtszaak erfde een vrouw het restdeel van de stamrecht/ pensioen BV van haar vader. Zij was zelf al 50 procent eigenaresse van de BV. Deze BV bestond uit een aan een ander verhuurd pand, een pensioenverplichting en een stamrecht verplichting. De vrouw deed beroep op de  bedrijfsopvolgingsfaciliteit, maar de inspecteur was het daar niet mee eens. Volgens hem drijft de BV geen onderneming. Zowel de verhuur van het pand als de verplichtingen van het pensioen en het  stamrecht gaan niet uit boven normaal vermogensbeheer. De rechter stelde de inspecteur in het gelijk. De vrouw stelt vervolgens in hoger beroep dat de rechter niet de moeite heeft genomen om met een activiteitentoets te controleren of er daadwerkelijk ondernemersactiviteiten plaatsvinden. De Hoge Raad oordeelt dat de activiteitentoets terecht niet is uitgevoerd omdat de BV geen materiële onderneming drijft. De dochter betaalt waarschijnlijk 10 % en 20 % erfbelasting over de waarde van de BV.

< terug