Uit het Regeerakkoord

In het Regeerakkoord is afgesproken dat gouden handdrukken in de collectieve sector (zorg) zullen worden beperkt. Voor zorgbestuurders gaat een maximum gelden van € 75.000. Er wordt al jaren gesproken over een (in zijn algemeenheid) geldende maximering van gouden handdrukken. In het Regeerakkoord is alleen iets bepaald over een maximering in de collectieve sector, maar dat wil niet zeggen dat een meer algemeen geldende maximering daarmee van de baan is.

Noot: Kijk voor meer informatie over Gouden handdrukken; Stamrecht BV’s en stamrechtbanksparen onze website in de rubriek Stamrecht.

< terug