Goudenhanddrukstamrecht verknocht

Rechtbank Zutphen 18 oktober 2010, nr. 109387 FA RK 09-2535
X heeft in het verleden bij ontslag een gouden handdruk gekregen. Deze ontslagvergoeding bestaat uit twee delen. Het eerste deel was bedoeld ter aanvulling op X' inkomen tot 80% van zijn laatstverdiende loon. Het tweede deel was bedoeld ter aanvulling van zijn pensioenopbouw. Voor dit laatste deel heeft X een goudenhanddrukstamrechtverzekering gesloten. X en zijn echtgenote gaan van echt scheiden. In geschil is of de verzekering tot de huwelijksgemeenschap behoort. Rechtbank Zutphen oordeelt dat in dit geval sprake is van een zodanige verknochtheid dat de verzekering buiten de verdeling moet blijven.

Belang voor de praktijk
Over de verknochtheid van goudenhanddrukstamrechten is de afgelopen tijd veel te doen geweest. De uitspraak van de Hoge Raad van 17 oktober 2008 heeft indertijd veel stof doen opwaaien. In deze uitspraak wordt in feite voortgeborduurd op dit arrest van de Hoge Raad.
Sinds 1996 werd gedacht dat aanspraken uit een goudenhanddrukstamrecht niet verknocht zijn en dus in de huwelijksgemeenschap vallen. Bij echtscheiding moet de waarde van het stamrecht verrekend worden. Het arrest van de Hoge Raad van 17 oktober 2008 nuanceert die praktijk. Als het goudenhanddrukstamrecht voorziet in een inkomensbehoefte valt deze aanspraak niet in de huwelijksgemeenschap voor zover de aanspraak betrekking heeft op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Wel zal voor de vaststelling van eventuele alimentatie rekening worden gehouden met het inkomen uit het goudenhanddrukstamrecht.

Op dit moment heeft u 4 mogelijkheden voor het besteden van uw ontslagvergoeding: u kunt het geld cash opnemen en u bent daar dan direct belasting over verschuldigd, stamrecht banksparen, stamrecht verzekeren en oprichten stamrecht BV.
Wij adviseren u een gedegen advies aan te vragen voordat u een keuze maakt hoe uw ontslagvergoeding onder te brengen. U kunt via onze website een vrijblijvend fiscaal adviesgesprek aanvragen.

< terug