Flexibiliteit uitkeringen

Een Gouden handdruk kan op verschillende manieren fiscaal worden afgewikkeld. U kunt de ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk afstorten in een stamrechtverzekering, banksparen en een stamrecht BV. Bij de keuze tussen deze verschillende aanwendingsmogelijkheden is vooral de flexibiliteit een belangrijk gegeven. Over deze flexibiliteit is in december 2010 een standpunt ingenomen door het Ministerie van Financiën.

Volgens het Ministerie van Financiën is het zo dat er bij aanvang van een stamrechtuitkering altijd voldaan moet worden aan de zogenaamde 0,94% sterftekans. Dit betekent dus in de praktijk dat aan het uitkeringsscenario een actuariële berekening ten grondslag moet liggen.
Nadat de uitkering is ingegaan mag deze uitkering na 1 maal uitkeren worden stopgezet. Dit is ook in het kader van een fiscaal financiële planning goed nieuws. Waar u nogmaals wel terdege rekening mee moet houden is dat er een deugdelijk actuarieel scenario aan deze mogelijkheid ten grondslag moet liggen. Als u dat niet zou doen dan ziet de fiscus de uitkering als een eenmalige opname en dan wordt de gehele uitkering in een keer fiscaal belast.

< terug