Boetes voor te laat van doen aangifte ook voor uw Stamrecht BV

De boetes voor het niet of te laat doen van een belastingaangiftes zijn sinds 1 januari 2010 fors verhoogd. Voor de vennootschapsbelasting legt de inspecteur in het meest gunstige geval een boete op van € 2.460, maar dit bedrag kan oplopen tot € 4.920.
De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van vragen laten weten dat er geen beleid komt op grond waarvan de Belastingdienst deze boetes naar lagere bedragen zal gaan opleggen.
Gezien het bedrag van de boete geldt eens te meer dat voorkomen beter is dan genezen.
U kunt dat doen door de gegevens voor het indienen van de aangifte tijdig aan uw adviseur te verstrekken. Indien uw aangifte niet op tijd is ingediend, stuurt de Belastingdienst u een herinneringsbrief.
Als u daar niet op reageert krijgt u een aanmaning en dan hebt u meestal nog 10 dagen de tijd om een en ander af te wikkelen; lukt dat niet dan komt u direct in het boetebeleid terecht.
Indien u een verzuimboete krijgt omdat uw aangifte te laat is ingediend, dan kunt u daar bezwaar tegen maken. Alleen als u er redelijkerwijs alles aan heeft gedaan om de aangifte tijdig in te dienen, kan de boete vernietigd worden.

Een grotere kans van slagen heeft een verzoek tot matiging van een opgelegde boete.
Afhankelijk van uw situatie kan de inspecteur de boete matigen. Omstandigheden die de inspecteur mee kan wegen zijn bijvoorbeeld het aantal keren dat u te laat bent met het indienen van de aangifte, de hoogte van het te betalen belastingbedrag, uw financiële situatie en of u slechts een paar dagen te laat bent of veel langer. Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u desgewenst contact met ons opnemen.

< terug