Verplichte notariële akte bij oprichting (stamrecht) BV verdwijnt / wetsvoorstel in 2012 naar Tweede Kamer

De verplichting om bij het oprichten van een (stamrecht) BV langs de notaris te gaan verdwijnt. Op die manier hoeven ondernemers minder kosten te maken bij het oprichten van een (stamrecht) BV. De ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bereiden een wetswijziging voor om de verplichte notariële akte af te schaffen. Het streven is om dit voorstel in 2012 naar de Tweede Kamer te sturen.
Een BV heeft voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zo kan een ondernemer met een BV zijn privévermogen beter afschermen van zijn bedrijf. De afschaffing van de verplichting van de notariële akte geldt niet voor een klein aantal ondernemers die een BV met afwijkende statuten wil oprichten.
Naast een notariële akte moeten ondernemers nu ook nog achttienduizend euro startkapitaal storten voordat hun BV een feit is. Ook deze verplichting wordt afgeschaft. Het wetsvoorstel flex-BV waarin dit wordt geregeld is in behandeling bij de Eerste Kamer.

Bron: vennootschapsbelasting - Bericht Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

< terug