AOW vanaf verjaardag

Het AOW-ouderdomspensioen gaat met ingang van 1 januari 2012 niet meer in op de eerste dag van de maand waarin iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar met ingang van de dag waarop die leeftijd bereikt wordt.

Minister Kamp heeft hiervoor vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. In het regeerakkoord is dit afgesproken om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van het kabinet om de overheidsfinanciën weer gezond te maken.

In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is er nu nog verschil tussen de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen volgens die wet ontstaat (de pensioengerechtigde leeftijd) en de datum waarop het AOW-ouderdomspensioen ingaat (de ingangsdatum). Nu ontstaat recht op ouderdomspensioen nog bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en gaat het

uderdomspensioen in op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dit is bij de totstandkoming van de wet in 1957 bepaald. Dit is toen alleen om administratieve redenen zo geregeld.

< terug