Uw oud regime lijfrente-uitkering naar uw echtgenote?
Oudedagsvoorzieningen

De Belastingdienst heeft in april 2011 een gewijzigd standpunt kenbaar gemaakt over oud regime lijfrenten. Dit zijn lijfrenten die tot stand zijn gekomen, samengevat, voor 1992. Het gaat hierbij nu om het laten toekomen van de uitkeringen aan uw echtgenoot.

De wetgeving die ziet op deze lijfrenten, kent een zogenaamde antimisbruikbepaling. Deze houdt kort en goed in, dat als lijfrente-uitkeringen uit deze contracten toegekend worden aan de echtgenoot van degene die in het verleden die lijfrentepremieaftrek heeft gehad, de uitkeringen worden belast bij de echtgenoot met het hoogste persoonlijk inkomen. Hiermee beoogt de wetgever te voorkomen, dat de ene echtgenoot in het verleden tegen een hoog tarief de lijfrentepremieaftrek heeft genoten, terwijl de uitkeringen nu worden belast bij de andere  echtgenoot tegen een laag tarief.  De Belastingdienst heeft in april j.l. kenbaar gemaakt, dat er onder omstandigheden toch mogelijkheden zijn de uitkeringen toe te laten komen aan de echtgenoot. Zorgvuldigheid in de uitvoering was hierbij echter wel geboden, maar een aanzienlijk fiscaal voordeel lag in het verschiet.
Inmiddels is echter bekend geworden dat het Ministerie van Financiƫn niet het standpunt deelt van de Belastingdienst en de Belastingdienst opdracht heeft gegeven het standpunt niet langer toe te passen. Het Ministerie komt in augustus 2011 met een besluit waarin nader op deze problematiek wordt ingegaan. Tot die tijd is onduidelijk wat precies de fiscale gevolgen zijn, ook voor de gevallen waarin reeds het ingetrokken standpunt van de Belastingdienst werd gevolgd. Wij adviseren dan ook om voorlopig te wachten tot het besluit meer duidelijkheid geeft. Hebt u dergelijke oud regime lijfrenten, en wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden hiermee win dan een goed advies in.

Bron: BDO

< terug