Inkomstenbelasting / Loonheffing - 'Wijzigingen in expatregeling hebben voor- en nadelen'

De wijzigingen in de 30%-bewijsregel (‘expatregeling') vanaf najaar 2011, die staatssecretaris Weekers van Financiën onlangs heeft aangekondigd, hebben verschillende consequenties voor Nederland als kenniseconomie. Het betreffen zowel mogelijk positieve als mogelijk negatieve effecten.

Weekers heeft een viertal maatregelen voorgesteld omdat de regeling volgens zijn woorden ruimer wordt toegepast dan oorspronkelijk de bedoeling was. Het pakket voorgestelde maatregelen wordt nader uitgewerkt in het Belastingplan 2012. De staatssecretaris heeft mede naar aanleiding van berichten in de media gedurende mei gemeend om in sommige situaties de toepassing van de regeling te moeten beperken.

Expatregeling
De 30%-bewijsregel, ook wel de expatregeling genoemd, is bedoeld om de extra kosten te compenseren, welke worden gemaakt door uit het buitenland afkomstige schaarse en specifiek deskundige werknemers. In plaats van de werkelijke extra kosten te compenseren, kan de werkgever ervoor kiezen een forfaitair vastgesteld bedrag te vergoeden, waarbij grofweg 30% van het loon aangemerkt kan worden als een onbelaste vergoeding.

Wat gaat er veranderen?

  • Er komt een salarisnorm voor het bepalen of een ingekomen werknemer wel of niet in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Het bedrag van de salarisnorm is nog onduidelijk, maar op basis van de huidige praktijk zal dit vermoedelijk rond € 50.000 liggen. De huidige toets voor schaarse, specifieke deskundigheid vervalt daarmee.
  • De terugblikperiode voor toepassing van de zogenoemde kortingsregeling wordt verlengd tot 25 jaar.
  • Ingekomen werknemers die woonachtig zijn (en blijven) binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens, worden uitgesloten van de regeling.
  • De regeling zal worden opengesteld voor (jonge) buitenlandse promovendi die na hun promotie in Nederland ook in Nederland blijven werken. Voor deze groep werknemers zal een lagere salarisnorm gelden.

Naar verwachting zullen de maatregelen komende week zijn verwerkt in het Belastingplan en zal meer duidelijk worden verschaft door de staatssecretaris. Bijvoorbeeld ook over nadere details, zoals het wel of niet van toepassing zijn van overgangsrecht.

< terug