Gratis woongenot is uitdeling van Stamrecht BV

Onlangs heeft Rechtbank Haarlem geoordeeld dat een Stamrecht BV een woning in Spanje slechts heeft aangeschaft om deze voor haar aandeelhouder beschikbaar te houden.
De opgelegde vpb-navorderingsaanslag dient in stand te blijven.

Een directeur-grootaandeelhouder koopt in juni 2001 een woning in Spanje voor € 396.000. In februari 2002 beëindigt hij zijn dienstbetrekking in Nederland, waarbij aan hem een aanspraak op een periodieke uitkering wordt toegezegd. De lijfrente die hij in dat kader bij de door hem opgerichte Stamrecht BV bedingt, heeft een waarde van € 1,3 miljoen. Dit stamrecht is nog niet ingegaan en wordt jaarlijks met 4% opgerent. In december 2002 koopt de Stamrecht BV de woning van de man als ‘belegging’ voor € 725.000. Tevens betaalt de Stamrecht BV € 50.000 voor inventaris.

In november 2007 stelt de inspecteur na een boekenonderzoek dat de Stamrecht BV onzakelijk handelt door de woning gratis aan de man ter beschikking te stellen. In geschil is de vpb-navorderingsaanslag over 2002.

Rechtbank Haarlem oordeelt dat de Stamrecht BV de woning slechts heeft aangeschaft om deze voor de man beschikbaar te houden. Dit is gebeurd om hem in zijn hoedanigheid van aandeelhouder te bevoordelen, van welke bedoeling hij zich bewust was. Van serieuze pogingen om huurders te vinden, is namelijk geen sprake geweest. De uitdeling is op jaarbasis terecht berekend op 4,4% van het geïnvesteerde vermogen ad € 775.000. De inkomsten uit de woning mogen op grond van het Verdrag met Spanje aldaar worden belast. Aangezien het wereldinkomen van de Stamrecht BV in 2002 negatief is en het belastingbedrag nihil, leidt toepassing van het Verdrag niet tot vermindering van de heffing. De navorderingsaanslag dient in stand te blijven. Het beroep van de Stamrecht BV is ook voor het overige ongegrond.

[ Bron: Vakstudienieuws Vandaag ]

< terug