Stamrecht BV oprichten vanaf 2012

De Tweede Kamer heeft 4 oktober 2011 de Invoeringswet Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht aangenomen. De Wet heeft ook consequenties voor het oprichten van een Stamrecht BV. De Minister wil de wet invoeren per 1 januari 2012. Al is wel weer de vraag of deze datum als invoeringsdatum gehaald wordt. De Invoeringswet gaat nu naar de Eerste Kamer.

Van groot belang voor de Stamrecht BV is het vervallen van de eis van het storten van het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,-.

In het huidige recht is een aandeelhouder verplicht om € 18.000,- te storten in de (Stamrecht) BV. Deze € 18.000,- moet gestort worden voordat de Stamrecht BV kan worden opgericht en mag niet uit de ontslagvergoeding worden gefinancierd. In het wetsvoorstel hoeft niet langer een wettelijk minimumkapitaal te worden ingebracht in de Stamrecht BV.

Schuldeisers worden in de toekomst beschermd doordat er niet zomaar dividend mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Dat is pas toegestaan als blijkt dat de BV haar schulden kan blijven betalen aan de schuldeisers. Als de BV haar schulden niet meer kan betalen, kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Nadeel hiervan is, zo denken wij naar inzicht van heden dat het er op lijkt dat er dan een accountantsverklaring nodig zal zijn voor er dividend kan worden uitgekeerd hetgeen voor de Stamrecht BV weer extra kosten met zich brengt. Wij vragen ons dan ook af of dit deel van de wetgeving voor de Stamrecht BV vanaf 2012 een voordeel is zeker nu u via ons arrangement voor het oprichten van een Stamrecht BV vrij eenvoudig gebruik kunt maken van een voorschotregeling van de € 18.000,-.

< terug