Vanaf 1 januari 2013 ontslagvergoeding maximaal  € 75.000 in publieke sector

De Tweede Kamer heeft 6 december 2011 ingestemd met het wetsvoorstel, dat de beloning waaronder ook de ontslagvergoeding van  bestuurders en hoogste leidinggevenden in de (semi)publieke sector aan een wettelijk maximum bindt.

Dit beloningsregime waarin ook geregeld is dat de ontslagvergoeding wordt gemaximeerd op € 75.000 geldt voor de publieke sector en voor semipublieke instellingen als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties.

Terugbetalen
De wet geeft de betrokken minister de bevoegdheid om de wettelijke beloningsafspraken te handhaven. In het uiterste geval kunnen betalingen die op grond van de wet verboden zijn, aan de werknemer worden ontnomen. Voor alle instellingen geldt dat de beloning van bestuurders openbaar wordt gemaakt.

Overgangsrecht
Vanaf 1 januari 2013 moeten alle salarissen van nieuw aangestelde topfunctionarissen voldoen aan de wettelijke bezoldigingsregels. Voor de bestaande contracten en aanstellingen geldt een overgangsregeling. De gemaakte salarisafspraken blijven nog vier jaar gelden, waarna deze in drie jaar tijd worden afgebouwd.

Het is nu aan de Eerste Kamer om zich over het wetsvoorstel te buigen. Naar verwachting zal dat over een aantal maanden plaatsvinden.

< terug