Ondernemer kan makkelijker Stamrecht BV oprichten na 1 oktober 2012

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Opstelten aangenomen waardoor ondernemers met ingang van 1 oktober 2012 makkelijker een BV kunnen oprichten. Belangrijk is de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro als startkapitaal. Ondernemers kunnen in het nieuwe systeem zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Ook de verplichte blokkeringregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft.

< terug