Oprichting FlexStamrecht B.V. nu al in gang zetten!

Zoals u weet verandert de wetgeving voor het oprichten van Stamrecht B.V.’s na 1 oktober a.s. waardoor het nog eenvoudiger wordt het bedrag van een ontslagvergoeding fiscaal vriendelijk onder te brengen in een Stamrecht B.V.

Bureau Duijnstee biedt nu al de mogelijkheid om de aanvraag voor een FlexStamrecht B.V. in gang te zetten. U hoeft dus niet te wachten tot 1 oktober a.s.!

Wij dienen de aanvraag voor de FlexStamrecht B.V.  in bij de Notaris die dan voor onze cliënten de FlexStamrecht B.V. per 1 oktober zal oprichten.
In de tussentijd kunnen wij dan al de overige werkzaamheden uitvoeren, zoals het vragen van toestemming aan de fiscus en kan de ontslagvergoeding desgewenst geparkeerd worden op de derdenrekening van de Notaris.
Na het oprichten van de FlexStamrecht B.V. door de Notaris wordt het bedrag van de ontslagvergoeding direct doorgeboekt op de rekening van de FlexStamrecht B.V.

Indien er de komende maanden ontwikkelingen zouden zijn waaruit volgt dat het toch beter is een Stamrecht B.V. oude stijl op te richten dan kan dat op dat moment worden gerealiseerd zonder extra kosten. 
De kosten voor het oprichten van de FlexStamrecht B.V. zijn gelijk aan ons huidige all in actietarief van € 1.200 euro excl.BTW

< terug