Stamrecht B.V. in 2014 verboden?

Afgelopen weken is bekend geworden dat het kabinet bezuinigingsmaatregelen door wil gaan voeren die de staatkas 6 miljard op moeten leveren. Een van de maatregelen is (aldus verschillende landelijke media) het per 1 januari 2014 afschaffen van de Stamrechtvrijstelling. De Stamrechtvrijstelling is de fiscale bepaling op grond waarvan een ontslagvergoeding bruto kan worden doorgeboekt naar een Stamrecht BV, Gouden Handdruk Banksparen of een Gouden Handdruk polis bij een verzekeringsmaatschappij (de laatste mogelijk wordt overigens zelden meer gebruikt).

Wat zijn nu echter de gevolgen van deze afschaffing en wat betekent het voor bestaande stamrecht B.V.’s?

Een stamrecht B.V. is een vennootschap die door een (toekomstig) ex-werknemer kan worden opgericht om de bij zijn of haar ontslag verkregen ontslagvergoeding in onder te brengen en door middel van uitkeringen uit deze B.V. zijn of haar maandelijkse inkomen aan te vullen.

Stel u werkt bij bedrijf X, wordt ontslagen en krijgt een ontslagvergoeding van €150.000,-. Dit bedrag kunt u onderbrengen in een door u op te richten stamrecht B.V. waarna u door middel van uitkeringen vanuit deze B.V. uw maandelijkse inkomen aan kan vullen.
Zoals gezegd wordt de ontslagvergoeding vaak gebruikt om een lager inkomen aan te vullen. Bij deze maandelijkse uitkering hoeft men bijvoorbeeld slechts 42% inkomstenbelasting te betalen omdat men met de uitkering een inkomen heeft dat in de derde schijf van Box I belast wordt.

Bij een directe volledige uitkering van de ontslagvergoeding moet men 52% inkomstenbelasting betalen over een groot gedeelte van deze uitkering, omdat de inkomsten dan in de vierde schijf van Box I belast worden. Daarnaast valt hetgeen overblijft (boven de vrijstelling) onder de vermogensrendementsheffing van Box 3. De uitkeringen van de stamrecht B.V. kunnen dus een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren omdat u slechts maximaal 42% in plaats van 52% inkomstenbelasting betaalt.

Het kabinet is voornemens om de fiscale faciliteiten van de stamrecht B.V. per 1 januari 2014 af te schaffen hetgeen inhoudt dat bij een eventueel ontslag en ontslagvergoeding deze ontslagvergoeding niet meer ondergebracht kan worden in een stamrecht B.V.. Dit heeft tot gevolg dat indien de ontslagvergoeding direct wordt uitgekeerd, deze voor een groot gedeelte zal worden belast met een percentage van 52% inkomstenbelasting. Zodoende vervalt het belastingvoordeel dat de stamrecht B.V. tot nu toe opleverde. Deze maatregel moet voor het kabinet in 2014 830 miljoen euro opleveren.

Bestaande stamrecht B.V.’s hebben de mogelijkheid om in 2014 hun saldo uit te keren tegen een tarief van 80% van het normale belastingtarief. Dit houdt in dat wanneer men normaal gesproken 52% inkomstenbelasting moet betalen, men in 2014 de mogelijkheid krijgt om tegen een tarief van 41,6% (80% van 52%) uit te keren.

Dit ‘voordelige’ tarief geldt alleen voor een uitkering in 2014 en niet voor de daaropvolgende jaren. Deze stimulans tot uitkeren van het saldo van de stamrecht B.V. moet in 2014 1,2 miljard euro voor het kabinet opleveren.

Bestaande maatregelen van het kabinet worden genoemd in het Belastingplan 2014. Dit belastingplan is nog niet definitief en de verwachting is dat op Prinsjesdag (de 3e dinsdag van september) er meer duidelijkheid zal komen over de voorgenomen afschaffing van de stamrecht B.V.. Indien de maatregelen doorgang vinden kunt u vanaf 1 januari 2014 géén nieuwe stamrecht B.V. meer oprichten en slechts in 2014 het saldo van uw bestaande stamrecht B.V. tegen een ‘voordelig’ tarief van 80% van het toepasselijke inkomstenbelastingpercentage uit kunnen keren.

Wilt u meer informatie over de voorgenomen maatregelen en de gevolgen? Neem dan gerust contact met ons op en wij kunnen u een passend advies voor uw situatie geven.

< terug