Compromis over gevolgen bij onderdekking stamrecht

Ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden komen partijen een compromis overeen. Het biww 2013 wordt verminderd en in de jaren 2017 - 2024 wordt maandelijks een stamrechtuitkering van € 1070 in aanmerking genomen.

Dga X houdt alle aandelen in A bv en heeft een stamrechtovereenkomst gesloten met A bv. De waarde van de aanspraak op deze stamrechtvoorziening is buiten de heffing gehouden met een beroep op art. 11 lid 1 letter g Wet LB. Sinds 2013 is sprake van onderdekking van het stamrecht. A bv verricht geen andere activiteiten dan het beheren van het stamrecht en maakt structureel verlies. Het belangrijkste vermogensbestanddeel van de bv is een niet verhaalbare vordering op de dga. Naar aanleiding van een boekenonderzoek laat de inspecteur de stamrechtvoorziening belast vrijvallen en legt uiteindelijk een IB-navorderingsaanslag 2013 op aan de dga. Rechtbank Gelderland oordeelt dat sprake is van een nieuw feit en dat de inspecteur het stamrecht terecht in 2013 heeft belast als loon uit vroegere dienstbetrekking. Volgens de rechtbank is sprake van onderdekking van het stamrecht en dus van afkoop van het stamrecht. A bv maakt namelijk structureel verliezen en het belangrijkste activum is een niet verhaalbare vordering op de dga. De dga gaat in hoger beroep.

Ter zitting van Hof Arnhem-Leeuwarden komen partijen een compromis overeen. Het biww 2013 wordt verminderd en in de jaren 2017 - 2024 wordt maandelijks een stamrechtuitkering van € 1070 in aanmerking genomen. Dit betekent dat bij de dga voor de jaren 2017 - 2023 jaarlijks een stamrechtuitkering van € 12.840 in aanmerking wordt genomen en voor het jaar 2024 een uitkering van € 4280.

 

Wetsartikelen:

Wet op de loonbelasting 1964 19b

Wet op de loonbelasting 1964 11

Algemene wet inzake rijksbelastingen 16

Wet inkomstenbelasting 2001 3.80

 

< terug